м. Київ Проспект М. Бажана 17 Офіс 10 

+38 099 450 55 55

м. Київ Проспект М. Бажана 17 Офіс 10 

+38 099 450 55 55

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ПРИ КОРИСТУВАННІ САЙТОМ

lmakeup.com.uaТерміни1. У межах чинної політики використовуються такі терміни:1.1. Персональні дані - будь-яка інформація, що стосується прямо або опосередковано певної або визначеної фізичної особи (суб'єкту персональних даних).1.2. Сайт - місце дистанційної торгівлі, що працює під знаком для товарів і послуг "L.Makeup" та розташоване за WEB адресою: lmakeup.com.ua, створений для укладення договорів надання послуг на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.
1.3. Постачальник послуг - ФОП "Паніткіна Лілія Вікторівна" (код РНОКПП 2974009325).1.4.Товар або Послуга – об'єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на Cайті та поміщений у кошик, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.1.5. Користувач (Покупець)– дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі товару, що представлений на Сайті для цілей, що не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.1.6. Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів, з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), отримання, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення Персональних даних.1.7. Надання персональних даних - дії, спрямовані на розкриття Персональних даних певній особі або певному колу осіб.1.8. Знищення персональних даних - дії, в результаті яких стає неможливим відновити зміст Персональних даних у інформаційній системі персональних даних і (або) в результаті яких знищуються матеріальні носії персональних даних.1.9. Плагін – додаток, незалежно скомпільований програмний модуль, що динамічно підключається до основної програми, призначений для розширення або використання її можливостей.1.10. Файли cookie - це текстовий файл або файли, що містять невеликий обсяг інформації, які відправляються веб-браузеру і зберігаються на пристрої Користувача. До таких пристроїв можна віднести комп'ютер, мобільний телефон або інший пристрій, за допомогою якого Користувач відвідує Сайт чи користується мобільним додатком.Загальні положення2. Дані правила, є діючою політикою власника щодо використання Сайту та політики щодо Персональних даних, що збираються за їх допомогою.2.1. При використанні Користувачем Сайту наданні\розміщенні інформацію на Сайті чи при будь-якому іншому використанні, Користувач зобов'язуєтесь виконувати дані правила, а також дотримуватися у своїх діях норм законодавства України.2.2. У випадку, якщо Користувач не погоджується з даними правилами він не може продовжувати користування Сайтом.2.3. Власник не перевіряє інформацію опубліковану/надану Користувачем та не несе відповідальності за їх зміст, а також за можливе заподіяння шкоди або будь-яких інших збитків третім особам діями Користувача.2.4. Заборонено копіювати, поширювати, демонструвати, змінювати матеріали (в тому числі будь-які їх частини) та/або фотографічні твори з цього сайту, а також використовувати їх будь-яким у будь-якому вигляді іншим чином для суспільних чи комерційних цілей, без попереднього письмового погодження з Володільцем. Будь-яке використання матеріалів Сайту (в тому числі будь-які їх частини) без попереднього письмового погодження з власником заборонено. Всі права на матеріали та фотографічні твори належать їх власникам.2.5. Використання Сайту означає згоду Користувача з умовами цієї політики, у тому числі згоду Користувача на обробку Власником його Персональних даних, у випадках, коли положеннями чинного законодавства потрібна така згода.2.6. У випадку, якщо Користувач не погоджується з даними правилами він не може продовжувати користування Сайтом.2.7. Власник не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих Користувачами, а також за заподіяння шкоди і будь-яких інших збитків, які можуть виникнути при використанні Сайту Користувачам та/або третім особам.2.8. Власник не несе ніякої відповідальності ні перед Користувачами, ні перед третіми особами ні за порушення Користувачами даних правил, ні за наслідки такого порушення.Згода на обробку персональних даних3. Використовуючи Сайт Користувач надає Володільцю наступну згоду на обробку, використання та зберігання Персональних даних Користувача з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами і маркетингових досліджень, податкового, бухгалтерського обліку, статистичної звітності, тощо.3.1. Інформація, надана Користувачем під час користування Сайтом є його персональними даними. Персональні дані Користувача (прізвище, ім'я, по батькові, номер мобільного (стільникового) телефону, фотокартка, дата народження, відомості про місце перебування, проживання та інші дані щодо Користувача) є конфіденційною інформацією. Збір, обробка та подальше поширення таких персональних даних здійснюється Володільцем відповідно до Закону України "Про захист персональних даних", інших нормативно-правових актів України, а також умов цієї політики. 3.2. Власник має право на поширення отриманих Персональних даних Користувача без згоди Користувача:- у випадках, якщо передача Персональних даних прямо передбачена законодавством України;- у випадках передбачених цією Політикою, в т.ч. для отримання рекламних, маркетингових та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші, іншої інформації про діяльність Володільця та/або партнерів.3.3. Власник має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову/і адресу/и, електронну адресу, а також відправляти повідомлення засобами телефонної та електронної комунікації, електронними месенджерами, здійснювати дзвінки, тощо на наданий Користувачем номер мобільного (стільникового) телефону тощо.3.4. Користувач надає Володільцю право здійснювати обробку його Персональних даних, у тому числі: розміщувати Персональні дані в базах даних Володільця, здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності) тощо.3.5. Власник прийняв на себе зобов’язання щодо захисту отриманих Персональних даних Користувача від несанкціонованого доступу третіх осіб, та не поширення/передачу третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, партнерам, особам, уповноваженим Володільцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного органу).3.6. У випадку зміни своїх Персональних даних Користувач, має право надати Володільцю оновлену інформацію, звернувшись через встановлені канали комунікації з відповідним повідомленням. У разі невиконання Користувачем даної вимоги, Власник не несе відповідальності за несприятливі наслідки, пов'язані з використанням застарілих даних Користувача.3.7. Користувач надає однозначну згоду на те, що всі дані в тому числі персональні, в т.ч. дані про здійснені Користувачем покупки можуть бути отримані, збережені, оброблені та використані Володільцем й іншими вповноваженими Володільцем третіми особами без обмеження за строком і територією, у тому числі й за межами України, з метою створення нових програм лояльності, вивчення споживчого попиту, у маркетингових, інформаційних, рекламних або інших аналогічних цілях, наданні Користувачу рекламних та інформаційних матеріалів без обмежень.3.8. У процесі обробки Персональних даних Користувач має права визначені Законом України "Про захист персональних даних".3.9. Власник вживає заходи із захисту персональних даних Користувачів від несанкціонованої обробки. У зв'язку із цим обробка Персональних даних здійснюється виключно працівниками, які підписали зобов'язання про нерозголошення Персональних даних, що стали їм відомі в результаті виконання своїх трудових обов'язків.3.10. Користувач може у будь-який момент відкликати надану згоду шляхом направлення відповідної заяви за адресою : м . Київ просп. М. Бажана 17 оф. 10Файли cookie4. Власник використовує файли cookies для відстеження використання Сайту. 4.1. Коли Користувач заходить на Сайт, користується їх сервісами або переглядає адресну рекламу, Сайт автоматично збирають дані за допомогою cookie-файлів.4.2. Типи інформації, які збираються за допомогою cookie-файлів можуть включати: IP-адресу, ідентифікатор пристрою, переглянуті сторінки та інформацію, тип браузера, дані про операційну систему й інтернет-провайдера, мітку часу, дані про переходи за рекламними посиланнями, URL-адресу джерела запиту, функції, що були використані, а також вчинені дії в рамках використання сервісів, дані про розташування в залежності від використаного пристрою.4.3. Якщо Користувача турбує наявність cookie-файлів на власному пристрої, Користувач може налаштувати власний браузер таким чином, щоб відмовитися від cookie-файлів або дізнаватися, коли встановлюється cookie-файл, що дозволить вирішити, що з ним робити далі.4.4. Користувач також може видалити cookie-файли з власного пристрою. Звертаємо увагу, що блокування або видалення cookie-файлів може привести до обмеженої роботи деяких функцій сайту.4.5. Власник використовує інформацію отриману за допомогою файлів cookie, в т.ч., але не виключно, для таких цілей:- для надання наших сервісів;- для відстеження нашої комунікації з Користувачами;- для адресної реклами;- для дослідження ринку тощо. Плагіни та соціальні мережі5.1. Сайт може використовувати плагіни, що надаються соціальними мережами.Плагіни ідентифіковані логотипами соціальних мереж або відповідними написами.5.2. Коли Користувач відвідує сторінки Сайту, що містять відповідний плагін, браузер Користувача встановлює пряме з'єднання з серверами соціальних мереж. Вони безпосередньо передають зміст плагіна браузеру Користувача, який вбудовує їх на Сайт, дозволяючи особам, які адмініструють соціальні мережі, отримувати інформацію про доступ до відповідної сторінки сайту.5.3. Якщо Користувач використовує плагін соціальної мережі, нам (Володільцю) може передаватися деякі особисті дані Користувача (наприклад, ім'я, дата народження, стать, адреса електронної пошти).5.4. При відвідуванні Сайту в ході активного сеансу в соціальній мережі, інформація про таке відвідування може збиратися особами, що адмініструють соціальні мережі.5.5. Якщо Користувач взаємодіє з плагінами, наприклад, натискаючи на кнопки "Like", "Мені подобається", відповідна інформація передається з браузера пристрою Користувача безпосередньо особам, які адмініструють соціальні мережі, і ними ж зберігається. 5.6. Для отримання повної інформації про цілі та масштабах збору і обробки даних особами, що адмініструють соціальні мережами, про права Користувача та варіанти налаштування для забезпечення приватності відвідайте сторінки політики конфіденційності відповідної соціальної мережі.5.7. Якщо Користувач Соціальних мереж не хоче, щоб особи, які адмініструють їх, об'єднували дані про візити на Сайт з іншими даними про своїх користувачів, Користувачу необхідно вийти з профілю соціальної мережі до відвідування нашого Сайту. Надалі Користувач зможе заблокувати плагіни соціальних мереж, використовуючи спеціальні розширення у браузері свого пристрою.Інші положення6. Оплата товару здійснюється з урахуванням обмежень, передбачених постановою Правління Національного банку України від 6 червня 2013 № 210 "Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою".6.1. Власник може змінювати наповнення Сайту в будь-який момент часу без попереднього сповіщення Користувача.Публічна оферта1.Загальні положення.1.1. Пропозиція на Сайті не є офертою. Користувач після ознайомлення з розміщеною пропозицією має право зробити оферту Продавцю шляхом заповнення форми Замовлення і / або здійснити замовлення через Колл центр Сайту.Заповнення форми Замовлення вважається офертою Користувача Продавцю на придбання Користувачем товару на умовах, зазначених у відповідній пропозиції.1.2. Оферта вважається прийнятою Продавцем, якщо Продавець здійснив дії, які свідчать про прийняття оферти Користувача, а саме: фактично відвантажив товар, приступив до надання послуг відповідно до умов, передбачених офертою Користувача, надав рахунок на оплату замовлених товарів. Цей договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Замовлення підтверджено» на сторінці оформлення замовлення і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.1.3. Інформація про товар яка відображається на Сайті є динамічною. Це означає, що інформація може бути оновлена, змінена і доповнена Власником в будь-який момент часу без попереднього повідомлення Користувача. Будь-яка інформація про товар Продавця, умови акції, ціни товару, і будь-які інші правила надання послуг Продавцем відображаються на Сайті.1.4. Продавець має право запропонувати реалізувати товар на інших умовах після отримання оферти Користувача. В такому випадку ця пропозиція вважається зустрічною офертою і має бути прийнята Користувачем. Прийняттям зустрічній оферти вважається фактичне отримання Користувачем і / або товару на умовах, передбачених зустрічній офертою. Продавець має право відкликати зустрічну оферту до моменту отримання товару Покупцем. 1.5. Узгодженням всіх істотних умов між Користувачем та Продавцем є оплата та / або фактичне отримання товару Користувачем, а також надання послуг Виконавцем.1.6. Відповідальність Виконавця за зміни умов реалізації товару обмежується правом Одержувача (Користувач, Платник) відмовитися від придбання послуг і вимагати повернення сплачених за нього коштів (якщо вони оплачені).1.7. Фотографія товару надана в ознайомлювальних цілях, опис товару можуть незначно відрізняться від поставленого товару. Технічні характеристики товару надані в супровідних документах на товар.2.Предмет договору та порядок його укладення.2.1. Продавець зобов’язується надати Покупцю Послугу, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти послугу на умовах цього Договору.2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованої на Сайті, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі.3.Порядок оформлення замовлення.3.1. Покупець самостійно оформлює замовлення на Сайті через форму «кошика», або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів Сайту.3.2. Надавач послуг має право відмовитися від надання послуги Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.4.Ціна Послуги.4.1 Ціни на Товари та послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на Сайті.Всі ціни на Товари та послуги вказані на сайті у гривнях з урахуванням ПДВ.4.2 Ціни на Послуги та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.4.3. Вартість послуги та інших супутніх послуг вказана на Сайті. 5.Права та обов’язки сторін.5.1. Продавець зобов’язаний:5.1.1. Передати Покупцеві товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця. 5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством, або за бажанням самого Покупця.5.2. Продавець має право: 5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також Тарифи (ціни) на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на Сайті. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.5.3 Покупець зобов'язується:5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і тарифами (цінами), пропонованими Продавцем на Сайті.5.3.2 На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару. 6.Умови повернення товару.6.1. Покупець має право на повернення Продавцеві непродовольчого товару належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням.Покупець має право на повернення товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі. Повернення товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром. Перелік товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України.6.2. Повернення Покупцеві вартості товару належної якості здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 6.1. Договору, чинним законодавством України. Вартість товару підлягає поверненню шляхом поштового або банківського переказу. Доставка Товару належної якості за адресою Продавця, здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцеві не відшкодовується.6.3. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків у Товарі, Покупець, в порядку та у строки, що встановлені законодавством України, має право пред'явити Продавцеві вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». При пред’явленні вимог про безоплатне усунення недоліків, строк на їх усунення відраховується з дати отримання Товару Продавцем. В такому разі доставка малогабаритних Товарів і Товарів вагою менше 5 (п'яти) кілограмів Продавцю та їх повернення Покупцеві здійснюються за рахунок останнього.6.4. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України, в тому числі, але не виключно, письмової заяви за зразком, що міститься на сайті lmakeup.com.ua. 6.5. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.7.Відповідальність сторін.7.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.7.2. Продавець не несе відповідальності за змінений виробником зовнішній вигляд, комплектацію Товару. 7.3. У випадку обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких сторони не могли передбачити й запобігти їм розумними мірами. 7.4 Зазначені на Сайті умови є попередніми умовами придбання Товару. Умови придбання Товару можуть змінюватися Продавцем, після прийняття замовлення до виконання. Конкретні умови продажу Товару Продавцем можуть визначатися і змінюватися Продавцем до моменту передачі Товару Покупцеві.7.5 Відповідальність Продавця за зміни умов придбання Товару в порівнянні з вказаними на Сайті обмежується тим, що Покупець має право відмовитися від придбання Товару і вимагати у Продавця повернення сплачених за нього коштів (якщо вони були фактично сплачені Покупцем до моменту передання Товару). 8.Конфіденційність та захист персональних даних.8.1. Надаючи свої персональні дані на Сайті при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.8.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням передання Продавцем інформації, отриманої від Покупця, контрагентам і третім особам, з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами і маркетингових досліджень тощо. Покупець також надає свою згоду на передачу (поширення) його даних транспортно-експедиторським і кур'єрським організаціям, будь-яким Банкам і/або фінансовим установам та іншим третім особам (без обмеження) на розсуд ФОП "Паніткіна Лілія Вікторівна", а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.8.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності. 9.Інформаційні повідомлення.9.1. Реєструючись на Сайті, Покупець надає Продавцю згоду на отримання інформаційних повідомлень від Продавця і його партнерів, діючих на підставі договору з Продавцем, за допомогою служб коротких повідомлень (СМС) і електронної пошти.9.2. У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки в розділі «Особистий кабінет» на Сайті. 10.Правила використання матеріалів, розміщених на Сайті.10.1. Сайт містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування і інші охоронювані законом матеріали, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори. 10.2. Увесь зміст Сайту охороняється законодавством України, міжнародними договорами.10.3. Покупець чи будь-які інші треті особи не мають права використовувати матеріали, розміщені на Сайті, зокрема: вносити зміни, копіювати, публікувати, передавати третім особам тощо. 11.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.11.2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.11.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. Договору. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 12.Строк дії договору та порядок його розірвання.12.1. Цей Договір діє до повного виконання зобов’язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.12.2. До закінчення строку дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін та в інших випадках, передбачених цим Договором і чинним законодавством України.